Hydroponika to forma uprawy, która nie wymaga użycia gleby. W tej formie uprawy potrzebny jest tylko roztwór wodny, aby pomieścić nasiona. Czasami korzenie rosnących roślin są zawieszone w rozpuszczalniku lub pożywce, podczas gdy inne obejmują korzenie rosnące bezpośrednio w wodzie. Obie metody są dość skuteczne, jeśli chodzi o uzyskiwanie ogromnych zbiorów. Stały się dziś bardzo popularne i obecnie przyciągają rolników ze wszystkich środowisk i ze wszystkich zakątków ziemi. Zanim zdecydujesz, czy ta forma rolnictwa jest niezawodna, czy nie, możesz dobrze wiedzieć o niej więcej. Oto kilka ważnych informacji na temat hydroponiki, które mogą pozwolić Ci dowiedzieć się więcej na ten temat.

Metody upraw hydroponicznych

Przede wszystkim należy pamiętać, że istnieją niezliczone metody uprawy hydroponicznej, które są obecnie znane. Jednak tylko jedna metoda jest dobrze znana. Najbardziej znaną formą uprawy hydroponicznej jest zastosowanie techniki określanej jedynie jako technika filmu odżywczego. W tej technice woda jest głównym podłożem do wzrostu rośliny. Korzenie są zawieszone bezpośrednio w wodzie. W tej technice nie ma podłoża hodowlanego. Woda jest tylko pożywką dla wzrostu rośliny. Obecnie wiadomo, że wiele gospodarstw  korzysta z tej formy uprawy hydroponicznej.

Istnieją pewne przypadki, w których stosuje się podłoże inne niż woda. Obie metody prowadzą do uzyskania wysokiej wydajności. To wyjaśnia, dlaczego oba są szeroko stosowane. Istnieje wiele przykładów stosowanych mediów. Typowe przykłady obejmują perlit, wełnę mineralną i włókno kokosowe. Są to jedne z głównych podłoży uprawowych stosowanych w komercyjnych uprawach hydroponicznych. Pożywka jest obojętna i dlatego nie ma wpływu na wzrost rośliny. To tylko podłoże, które zapewnia odpowiednie środowisko do wzrostu rośliny. Składniki odżywcze są dostarczane przez wodę.

Składniki odżywcze w hydroponice

W rolnictwie hydroponicznym naprawdę liczy się ilość składników odżywczych dostarczanych jednocześnie. Dlatego jest to problem krytyczny. Chociaż jest to również kluczowa kwestia w rolnictwie glebowym, w rzeczywistości jest bardziej wyraźna w rolnictwie hydroponicznym, gdzie gleba nie odgrywa żadnej roli w dostarczaniu składników odżywczych. Ogólnie rzecz biorąc, musi istnieć równowaga między mikro i makroelementami. Makroskładniki to składniki odżywcze dostarczane w dużych ilościach. Należą do nich azot, fosfor, tlen, węgiel i potas. Z drugiej strony mikroelementy to składniki odżywcze, które są wymagane w niewielkich ilościach. W uprawach hydroponicznych oba składniki odżywcze muszą być dostępne w wymaganych ilościach, aby zapewnić prawidłowy wzrost rośliny. Mimo że są wymagane w niewielkich ilościach, mikroskładniki odżywcze są tak samo ważne jak makroelementy. Innym zagadnieniem, którym należy się zawsze zająć, jest PH podłoża uprawowego. Może to również mieć ogromny wpływ na wzrost roślin.
Agratech Farms jest pierwszą firmą, która zainwestowała w hydroponikę w rolnictwie pionowym na portugalskim rynku rolniczym, z wizją rozwoju i edukacji następnej generacji na całym świecie z odpowiednią wiedzą na temat rolnictwa hydroponicznego. Ustanowiono także solidne podstawy działania w Hongkongu, stolicy Rumunii, Madrycie w Hiszpanii, a obecnie Lizbonie w Portugalii.