Ulga podatkowa przysługuje w przypadku darowizny na cele publicznie i społecznie –  na rzecz określonej organizacji realizującej cele pożytku publicznego.  Podatek można zmniejszyć więc gdy darowizna została przekazana jako pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej lub na cele ochrony i promocji zdrowia, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, rozwój techniki, innowacyjność, na cele nauki, szkolnictwa, kultury, sztuki.

Odliczyć można jednak także wpłaty celowe, czyli takie w których wskazana została osoba, której miała być udzielona pomoc za pośrednictwem wybranej organizacji. Nie podlegają natomiast odliczeniu darowizny przekazane bezpośrednio wybranej osobie.

W przypadku Siepomaga odliczenie jest możliwe, gdyż nie przekazujemy pieniędzy bezpośrednio osobom potrzebującym, a dzieje się to za pośrednictwem fundacji – wykorzystujemy więc mechanizm wpłat celowych. W przypadku innych portali o podobnym działaniu (Pomagam.pl, Zrzutka.pl) odliczenia od podatku można zrobić tylko, gdy beneficjentem zbiórki jest fundacja – musimy więc sprawdzić, kto dokładnie organizuje zbiórkę. W przypadku Siepomaga wszystkie zbiórki podlegają odliczeniu.

Kto może odliczać darowizny od podatku?

Darowizę mogą odliczyć zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa. Ale nie wszystkie. Z odliczenia skorzystają tylko firmy rozliczające się według zasad ogólnych – skali podatkowej,  oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych . Darowizny nie odliczą natomiast przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym (stawka 19%) lub kartą podatkową.

Jaka jest wysokość ulgi związanej z darowiznami?

Darowizny możemy odliczyć, ale  tylko do określonego limitu. Przepisy stanowią bowiem, że suma darowizn przeznaczonych na: rzecz organizacji pożytku publicznego, cele kultu religijnego i krwiodawstwo nie może przekroczyć 6% uzyskanego w danym roku dochodu.

Jak odliczyć darowiznę od podatku?

Aby móc odliczyć darowiznę  konieczna jest możliwość udowodnienia, że rzeczywiście taka darowizna miała miejsce i, że wykonana była  na cele pożytku publicznego. Zazwyczaj wystarczające będzie potwierdzenie wykonania przelewu, oczywiście pod warunkiem, że na potwierdzeniu znajdą się pełne dane darczyńcy i obdarowanego. W przypadku Siepomaga i podobnych serwisów do niedawna problemem były platformy pośredniczące w płatnościach – często, gdy się z nich korzysta, jako tytuł przelewu występuje tylko kod lub numer, a nie jest to wystarczający dowód dla Urzędu Skarbowego.

Można pominąć więc platformy płatnicze i skorzystać z wpłaty bezpośrednio na konto (wesprzyj->przelew tradycyjny) – potwierdzenie przelewu jest wystarczające dla US. W tytule przelewu musimy umieścić informację, na którą zbiórkę wpłacamy pieniądze. Najlepiej jasno napisać, że jest to darowizna dla Fundacji Siepomaga na cel xxx.

Gdy chcemy skorzystać z przelewów online (Dotpay, Blik, Payu, karty, Paypal) to również istnieje możliwość odliczenia darowizny od podatku. Fundacja wystawia wtedy zaświadczenia, które zawierają dane wymagane przez ustawę i dzięki temu można dokonać odliczenia. Zaświadczenie  dołącza się do potwierdzeń przelewów darowizn z konta.  Do niedawna, trzeba było napisać maila do Fundacji z prośbą o takie zaświadczenie. Teraz, każdy pomagający dostaje je na swoją skrzynkę mailową na początku roku. Oczywiście dotyczy to tylko zarejestrowanych użytkowników i wpłat, których dokonało się będąc zalogowanym. Jeśli ktoś nie chce się rejestrować lub logować, by pomóc – lepiej wykorzystać mechanizm opisany powyżej, czyli przelew tradycyjny.

Do zeznania rocznego (PIT 36, PIT 37) należy dołączyć PIT/O, w którym należy umieścić następujące informacje:

  • kwotę przekazanej darowizny,
  • kwotę dokonanego odliczenia oraz
  • dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w tym przypadku nazwa to „Fundacja Siepomaga”. Można także podać KRS: 0000396361

W załączniku wpisujemy całkowitą kwotę roczną, nie zaś wszystkie oddzielne wpłaty z całego roku

Po skorzystaniu z odliczenia dokumenty potwierdzające przekazanie darowizny należy zachować razem z zeznaniem przez 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Ponieważ są one w postaci elektronicznej, nie ma z tym problemu, ponadto w razie kontroli zawsze można poprosić Fundację o ponowne wystawienie zaświadczenia.