Kalkulator numerologiczny

Kalkulator numerologiczny

Numerologia to dziedzina, która bada w jaki sposób Wszechświat i jego energie opisane liczbami odzwierciedlają się w ludziach. Jak kreują ich życie i los. Liczby są zatem niczym innym jak energiami, z których zbudowany jest nasz Wszechświat.

Istota tworzenia wymaga by istniała biegunowość, czyli polaryzacja. W rezultacie każda liczb posiada swoją pozytywną oraz negatywną wibrację. Wibracja negatywna posiada częstotliwość niską (ciężką). Z kolei częstotliwość lekka (wysoka) jest charakterystyczna dla wibracji pozytywnej. Wibracja negatywna obfituje w destrukcję oraz afirmację śmierci. Wibracja pozytywna wnosi do świata elementy kreacji, rozwoju oraz afirmację życia.

Jedność, którą tworzą te energie wysoce spolaryzowane jest charakterystycznym elementem naszego świata. Destrukcja i związana z nią energia poprzez zniszczenie pozostawia miejsce do tworzenia lepszego świata dzięki czemu następuje ewolucja. Równowaga tych spolaryzowanych wartości jest gwarancja trwania naszego świata.

Kalkulator numerologiczny wykorzystuje 9 cyfr. Z kolei liczba 9 powstaje z połączenia 2 liczb w rożnych konstelacjach: 1+8, 2+7, 3+6, 4+5. Cyfry dzielimy na parzyste pasywne, zwane żeńskimi czyli 2, 4, 6, 8. Nieparzyste aktywne to inaczej liczby męskie – 1, 3, 5, 9. Brakująca w tym zestawieniu cyfra 7 jest neutralna.

Liczby pojedyncze z zakresu 1-9 są liczbami głównymi. Uzupełniają je liczby wtórne złożone z dwóch cyfr jak 10, czy 12. Są one liczbami uzupełniającymi te pierwsze. Dodatkowo liczby podwójne złozone z tych samych cyfr jak 11, czy 22 są nazywane liczbami mistrzowskimi. Wynika to z tego, iż mają wysokie wibracje. Niestety ludzie przypisani do tych liczb nie maja lekkiego życia i zmuszeni są do aktywnego poszerzania świadomości.

Każdą liczbę możesz zapisać jako liczbę główną poprzez zwyczajne dodawanie (np. 2017 = 2 + 0 + 1 + 7 = 10 = 1 + 0 = 1).

Odzwierciedleniem rozwoju indywidualnego są liczby 1,2,3
Odzwierciedleniem rozwoju społecznego są liczby 4, 5, 6
Odzwierciedleniem rozwoju duchowego są liczby 7, 8 , 9
Liczby 3,6,9 to wibracje miłości kreacji indywidualnej (3), społecznej (6) i duchowej (9).

Każdy może zrozumieć swój los i przeznaczenie drogi życia oraz cele etapów tej drogi, a także charakter dzięki zrozumieniu metafizycznego znaczenia liczb.

Po co nam kalkulator numerologiczny?

Zanim przejdziemy do opisu wibracji (liczb) i portretowi numerologicznemu, warto zastanowić się, jaki jest użycia kalkulatora numerologicznego

Od narodzin przez pierwszych 25 lat życia budujemy nasze ego i poczucie wartości. Świadomość człowieka od niewinnego i spontanicznego artykułowania miłości bezwarunkowej, przechodzi niestety stopniowo do nietrwałej fałszywej tożsamości, którą nazywamy EGO lub po prostu osobowością.

Ego karmi się lękiem. Każdy Duch wcielony w ciało buduje ego, dzięki któremu można funkcjonować w świecie. W konsekwencji utożsamienia się z tym, co fałszywe – tym, co ma być tylko narzędziem Ducha, człowiek doświadcza lęku, cierpienia, przyciąga konflikty i wojny.

Tak, więc duch człowieka doświadcza na Ziemi polaryzacji energii. W rezultacie przechodzi od szczęścia do nieszczęścia oraz w przeciwnym kierunku. Ludzie budują ego na podstawie wartości, które są dla nich istotne. Wartości wypaczone tj. niezgodne z uniwersalnymi zasadami funkcjonowania Wszechświata, kreują lęk, która to energia buduje cierpiącego, kurczącego się i zalęknionego ciała energetycznego. Z kolei wartości zgodne z zasadami kreują bezwarunkową miłość, która jest budulcem lekkiego, rozprzestrzeniającego się harmonijnego, kochającego ciała energetycznego. W trakcie życia dokonują się korekty naszego systemu wartości. Łącząc rozum z intuicją (ego z Duchem), wyzwalamy się lub jeszcze dotkliwiej pogrążamy.

Proces ten ma swoje odzwierciedlenie w kalkulatorze numerologicznym. Jeżeli portret numerologiczny zawiera więcej wibracji nieharmonijnych układów liczb lub opiera się na liczbach karmicznych, to powstaje bardziej cierpiące ciało. Nawet największe cierpienie ma jednak pozytywny wpływ w rozwoju człowieka, ponieważ wymusza na nas poszukiwanie wyjścia z nieharmonijnej doskwierającej nam sytuacji, tym samym prowadzi do poszerzenia świadomości. To z kolei naprowadza nas na dobry system wartości.

Cierpienie nie jest jednakoż warunkiem koniecznym rozwoju. Znajomość uniwersalnych zasad oraz rozumienie numerologi, prowadzi do odnowienia, świadomego utożsamiania się z Duchem, czyli prawdziwą naturą człowieka. Dzięki właściwej tożsamości zachodzi przemiana, zaczynamy dostrzegać prawdę i budować nasz los w sposób harmonijny afirmujący życie, wykorzystując wolną wolę. Eliminujemy przymusowe i negatywne reagowanie.

Numerologia pozwala nam rozpoznanie, co nasza nieorganiczna natura chce osiągnąć w świecie, poprzez narzędzia ograniczone czyli przez ciała fizyczne i emocje.

Kalkulator numerologiczny i analiza w praktyce

Mamy w swoim życiu wiele ścieżek i okazji by podążać w tym czy innym kierunku, a numerologia opisuje te ścieżki pod postacią liczb. Ścieżki te ulegają jednak zmianie, wraz ze zmianą nazwiska, zmianą podpisu itp.

Kalkulator numerologiczny nie zmienia faktu, że nasze życie możemy kształtować w oparciu o wolna wolę, intelekt oraz towarzysząca nam intuicję. Inaczej ta materia pozbawiona byłaby sensu. Stąd też portret numerologiczny, związki i relacje ludzi nie są do końca takie, jak je opisuje kalkulator numerologiczny. Zycie tak się kształtuje, że numerologiczny przywódca, będzie introwertykiem, humanista będzie maklerem, a partnerzy z wibracjami nieharmonijnymi będą wzorem idealnego małżeństwa.

Same wibracje mają pozytywną jak i negatywną stronę wpływania na nasze życie i w ramach tego badany człowiek może być diametralnie różny. Ludzie którzy zmieniają imiona i nazwiska mogą być pod wpływem wibracji mieszaniny wynikającej z przed i po tej zmianie. Wówczas jest potrzebna analiza zmiany nazwiska, aby zrozumieć, jaki wpływ miała ona na nasze życie.

Dlatego też prosimy o uważne przeczytanie analizy i zastanowienie się, jakie korzyści możecie z niej wynieść. Muszą Państwo pamiętać, że analiza nie klasyfikuje losu człowieka.
To, które elementy naszej osobowości będą nam towarzyszyć i uwypuklą się, zależy tylko od nas samych.

Partnerzy KATARZYNA CICHOPEK MARCIN HAKIEL
Droga Życia 1 (28/10) 33 (33)
Klucz Wcielenia 8 (17) 3 (12)
Liczba duszy: 3 (30) 4 (31)
Liczba maski: 4 (49/13) 7 (61)
Liczba przeznaczenia: 7 (79/16) 11 (92/11)
Porównując liczby, w ramach portretów numerologicznych partnerów, możemy spotkać relacje harmonijne, nieharmonijne lub neutralne. Każdy z ludzi ma wolny wybór i ma możliwość panowania nad własnym ciałem i umysłem, przez co uzyskuje możliwość kreowania sytuacji w swoim życiu i wpływania na relacje z partnerem. Część z ludzi potrafi przekształcać nieharmonijne kombinacje na własne atuty, u innych relacje harmonijne, łatwe do zintegrowania, potęgują bierność, uniemożliwiając rozwinięcie własnych potencjałów. W przypadku relacji neutralnych, to, jak ukształtuje się relacja, zależy tylko od partnerów. Wynika z tego wniosek, że aspekty harmonijne, nieharmonijne i neutralne mogą oddziaływać na związek zarówno pozytywnie jak i negatywnie. To, jaki efekt osiągniemy zależy tylko od człowieka, a poniższa analiza powinna pomóc w zrozumieniu „drugiej strony”.
Droga Życia: 1/33
Połączenie 2 wibracji 1 i 33 tworzy związek harmonijny.

Klucz Wcielenia: 3/8
Połączenie 2 wibracji 3 i 8 tworzy związek skuteczny w interesach ale trudny.

Liczba duszy: 3/4
Połączenie 2 wibracji 3 i 4 tworzy związek nieharmonijny.

Liczba maski: 4/7
Połączenie 2 wibracji 4 i 7 tworzy związek harmonijny oparty na lojalności.

Liczba przeznaczenia: 7/11
Połączenie 2 wibracji 7 i 11 tworzy związek neutralny. Uwagi wymaga znaczenie poszczególnych wibracji w portrecie.

 

KATARZYNA CICHOPEK
UR. 7-10-1982

 

Droga Życia(28/10): 1

Liczby Drogi Życia. Data naszych narodzin, to data, której nie możemy zmienić i na którą nie mamy wpływu. Liczba Drogi Życia charakteryzuje naszą drogę życiową – określa, jakość tej drogi, zawiera informacje o lekcjach do nauczenia, jak i oczekujących nas nagrodach. W tej liczbie zawarta jest informacja jak powinniśmy się realizować w życiu, żeby mieć poczucie spełnienia i szczęścia. Pamiętać jednak należy, że nie ma zdefiniowanych, konkretnych sposobów na przejście Drogi Życia. Każdy z nas idzie nią po swojemu, ponieważ jesteśmy różni, mamy różne charaktery, przychodzimy na świat w różnych środowiskach itp.. I tak np. ta sama droga „6” każdej osoby będzie odmienna. Wspólny jest tylko obszar znaczeń, treść przyporządkowana danej liczbie i chodzi o to, by na różne sposoby równoważyć jej przeciwieństwa, rozwiązywać paradoksy i na nowo odczytywać tę liczbę każdej osobie. Zapoznając się z interpretacją Liczby Drogi Życia, każdy z nas ma szansę na odszukanie w sobie własnej recepty na życie. Dlatego nie porównujmy się z innymi. Każdy z nas otrzymuje to, co otrzymać powinien, by spełnić cel swego wcielenia, i nie ma lepszych lub gorszych liczb, cech czy rodzajów trudności. Najważniejsze, to wiedzieć, że żadne z doświadczeń, z jakimi jesteśmy konfrontowani, nie przerasta nas – wszystkie są dokładnie na naszą miarę. Liczba Drogi Życia jest jak konto bankowe, które określa, jakie dobra przynieśliśmy ze sobą na świat w postaci talentów, cech charakteru i umiejętności niezbędnych do radzenia sobie z doświadczeniami, jakie napotkamy w życiu. Nie mówi nam jednak, co powinniśmy robić – decyzja należy do nas. Zapoznając się z interpretacją Liczby Drogi Życia z pewnością odnajdziemy w sobie zarówno cechy pozytywne, jak i negatywne, które niesie ze sobą dana wibracja. W ciągu całego życia powinniśmy pracować nad optymalnym wykorzystaniem pozytywnych możliwości przypisanej nam liczby orz złagodzeniem skrajności i negatywnych aspektów danej wibracji. Należy tu wspomnieć, iż negatywne aspekty wszelkich wibracji w tym także Drogi Życia pojawiają się w chwili, kiedy cierpimy na chroniczny brak energii (z powodu utożsamiania się z negatywnymi myślami, negatywnego stosunku do ludzi i wydarzeń, przepracowania, itp.). Liczba Drogi Życia najsilniej wpływa na nas od 36 roku życia (do tego czasu przeważa wpływ dnia urodzenia).

Droga Życia 1. 1 – Przywódca; Niezależność. Człowiek z 1 w Drodze Życia określany jest, jako Pionier, człowiek ceniący sobie niezależność. Ta Droga stwarza możliwości sukcesów i awansów. Jedynka jest twórcza, ambitna i pełna inwencji – na wszystko ma swój własny pomysł. Ma silną wolę i dużą odporność fizyczną. Lubi aktywne życie. Ponieważ nie potrafi słuchać cudzych poleceń ani dobrze pracować pod kierunkiem innych, powinna zajmować kierownicze stanowiska w firmie. Jest urodzonym liderem, musi tylko rozwijać w sobie umiejętności kierownicze, siłę woli i szeroką wizję, wówczas będzie mogła odnieść sukces, jako dyrektor, zarządca, przywódca. Potrafi prowadzić ludzi i zapewnić im pracę, która rozwija ich możliwości. Jest w stanie dobrze pokierować dużym przedsięwzięciem, jak również sprawami swojej rodziny. Jeśli natomiast już dla kogoś pracuje, to na samodzielnym stanowisku, gdzie sama sobie organizuje pracę i za nią odpowiada – nie znosi nadzoru pracodawcy. Jest indywidualistą w myśleniu i działaniu. Jedynka to osoba, która będzie koncentrowała się na realizowaniu swoich potrzeb, sama sobie pragnie stwarzać świat. Nie chce się podporządkować, zawsze i wszędzie pragnie być numer 1- w centrum uwagi, perfekcyjna. Jedynka jest uparta, nieustępliwa, skłonna do krytyki i dużych wymagań wobec innych, sama nie znosi krytyki, a w życiu potrzebuje ciągłych pochwał – lubią być podziwiane. Przeszkody życiowe nie przerażają jej – wręcz przeciwnie – zagrzewają do walki i działania. Dzięki temu poradzi sobie w każdym zawodzie i zachowa młodość do późnego wieku. Mówi się, że dwie osoby z jedynką w Drodze Życia nie stworzą dobrego i trwałego związku, ponieważ ciągle będą ze sobą rywalizować. Jeden jest liczbą myśli, liczbą mentalną. Gdy jedynce coś nie udaje się, a emocje wezmą nad nią górę, staje się agresywna, zarozumiała, nerwowa i rozkojarzona. Jej dotychczasowa aktywność zamienia się w lenistwo, a talent organizacyjny w despotyzm. Staje się zazdrosna i całkowicie lekceważy innych, ponieważ tylko w ten sposób potrafi ratować poczucie własnej wartości w obliczu klęski lub błędu, jaki popełniła. Niekiedy staje się ofiarą własnych, nie do końca przemyślanych decyzji i nie potrafi się z nich wycofać, nawet wtedy, gdy widzi już, że nie były słuszne. Dzieje się tak, kiedy ma jeszcze niedojrzałą osobowość. Jeśli chce dobrze wykorzystać możliwości, jakie niesie ta droga życia, musi nauczyć się świadomego kontrolowania swojej aktywności oraz unikania narzucania innym swojej woli siłą. Powinna starać się żyć w większym stopniu teraźniejszością i nie wybiegać nieustannie w przyszłość, planując realizację coraz to nowych pomysłów, zanim nie dokończy tego, co zaczęła. Wiele przedsięwzięć jedynki może ponieść klęskę właśnie z powodu nadmiernego pośpiechu, entuzjazmu, niecierpliwości i zapału. Jedynka, aby dobrze realizować się na swojej Drodze powinna wyhamować swoje zbyt wygórowane wyobrażenia o swojej wyjątkowości, nauczyć się słuchać, być otwarta na rady swoich współpracowników oraz nieustannie pogłębiać swoją wiedzę i pokorę wobec wiedzy innych. Słabymi punktami, jeśli mówimy o zdrowiu i ciele, mogą być: głowa, serce, system nerwowy, układ krążenia.

Dzień urodzenia: 7

Dzień Urodzenia wyraża się liczbą od jednego do trzydziestu jeden, tyle bowiem dni może liczyć miesiąc kalendarzowy. Znaczenie dnia jest takie samo, niezależnie od miesiąca czy roku urodzenia. Dzień ten określa talenty i narzędzia jakie przynieśliśmy ze sobą na świat i które powinny być użyte do realizacji celów wyznaczonych przez naszą Drogę Życia. Dzień Urodzenia stanowi jeden z trzech cyklów Drogi Życia i nie można go izolować od pozostałych liczb i ograniczać się tylko do jego wskazań. Ma on w znacznym stopniu wpływ na Drogę Życia i pomaga w wyborze właściwego powołania. Każdy Dzień Urodzenia posiada swoją własną wibrację (od 1do 9), którą przy liczbach większych od dziewięciu uzyskujemy przez redukcję np. 16 dzień miesiąca będzie wyrażał się wibracją 7 (1+6=7). Przy Dniu Urodzenia wibracja mówi nam jak jesteśmy postrzegani przez innych, czym emanuje nasza osobowość, oraz jakie czynniki ukształtowały naszą indywidualność, czyli dziedzictwo genetyczne.

Dzień Urodzenia 7.Człowiek urodzony siódmego dnia miesiąca jest perfekcjonistą, indywidualistą i powinien specjalizować się w jakiejś dziedzinie nauki, gdyż ma badawczy, głęboko analityczny umysł. Lubi się uczyć. Jest bardzo wrażliwy, refleksyjny, lojalny, inteligentny. Ma filozoficzny stosunek do życia, a świat wartości materialnych nie ma dla niego dużego znaczenia. Powinien słuchać własnej silnie rozwiniętej intuicji. Może mieć zdolności parapsychiczne. W życiu pragnie stabilizacji, spokoju i zgody. Najkorzystniejsza dla niego jest praca samodzielna, gdyż źle znosi podporządkowanie innym. Powinien unikać hazardu i spekulacji oraz spółek funkcjonujących na zasadzie równorzędności. Małżeństwo w jego przypadku może być nieudane, szczególnie jeśli jego partner urodził się piętnastego, dwudziestego czwartego lub dwudziestego szóstego dnia miesiąca. Bywa egocentryczny i uparty. Czasami brak mu siły wewnętrznej i jest pozbawiony zdolności współodczuwania. W życiu może odnieść sukces jako naukowiec, pisarz, architekt krajobrazu, okultysta, chirurg, bankier, pośrednik w handlu antykami.

Wibracja dnia urodzenia: 7
Wibracja nr 7. Dzień Urodzenia: 7, 16, 25. Wibracja ta niesie ze sobą mądrość, filozoficzny stosunek do życia, inteligencję, idealizm, zdolność obserwacji, umiejętność analizy i wyciągania wniosków. Wibracja ta może prowadzić także do mistycyzmu, a w ekstremalnych przypadkach nawet do zbrodni.

Cykle życia

Cykle życia. Każdy człowiek od momentu urodzenia żyje zgodnie z cyklami życia. Cykle dzielą jego życie na trzy okresy, które wyznaczają kolejne etapy jego życia i dają nowe możliwości. Wibracje Cykli Życia dookreślają Drogę Życia i są jej rozwinięciem. Cykle dzielą życie człowieka na: cykl formujący (na tym etapie najsilniej działa Klucz Wcielenia), cykl produktywny (na tym etapie kształtuje się osobowość człowieka i najsilniej działa Liczba Mocy) i cykl żniwny (na tym etapie człowiek osiąga największy potencjał ekspresji – i najsilniej działa Liczba Ekspresji). Cykle pozwalają określić jak szybko dojrzewa dana osoba i kiedy jej kierunki rozwoju i ich obszar ulegają zmianie.

Cykl formujący: 1
Cykl pierwszy obejmuje okres od urodzenia do 28 roku życia (+-5 lat).
Wibracja 1 w pierwszym cyklu może przynieść przedwczesną samodzielność, odrzucenie zewnętrznej pomocy, konieczność pracy nad poczuciem własnej wartości. Człowiek doświadczający tej wibracji będzie twórczy ale może mieć tendencję do izolownaia się i zbytniej surowości dla siebie i innych.
Bufor przejściowy pomiędzy cyklem formującym i produktywnym przypada na okres : 2007.1.1-2011-02-07

Cykl produktywny: 7
Cykl drugi obejmuje okres od 28 roku życia (+- 5 lat) do 56 roku życia (+-5 lat).
Wibracja 7 w drugim cyklu życia może przynieść człowiekowi trudności w sferze uczuć.
Bufor przejściowy pomiędzy cyklem produktywnym i żniwnym przypada na okres : 2034.1.1-2039-06-07

Cykl żniwny: 2
Cykl trzeci obejmuje okres od 56 roku życia (+- 5 lat) do końca życia.
Wibracja 2 w trzecim cyklu może przynieść człowiekowi nowe zainteresowania, silną potrzebę obcowania z ludźmi, przynależności do grupy. Jest to dobry okres do nawiązywania kontaktów i budowania przyjaźni. Osoba doświadczająca tej wibracji powinna wykazywać czujność w sferze materialnej.
Wyzwania

Wyzwania należą do Cykli Życia. Niezależnie od drogi jaką analizowany podmiot podąża, Wyzwania to przeszkody, które może napotkać na swojej drodze, w różnych sytuacjach codziennych. Wyzwania opisują to, co staje się przeszkodą na drodze do sukcesu. Wzbogacają doświadczenie, doskonaląc talenty i umiejętności. Wyzwania czynią z życia ciągłą edukację, mającą na celu rozwój osobowości i rozwój poprzez doświadczanie przeciwności.

Wyzwanie pierwsze wtórne: 6
Wyzwanie to, służy człowiekowi w nauce życia w społeczeństwie, rodzinie. Człowiek musi uczyć się równowagi pomiędzy dawaniem i braniem, tak, aby dbając o „dom” nie poświęcać się zbytnio pracy i samorozwojowi. Zmusza osobę także to odpowiedzialności w kwestiach rodzinnych, nie poddawania się emocjom i akceptacji innych takimi, jacy są. Osoba doświadczana będzie przez liczne wybory, w czasie których musi myśleć o rodzinie i innych, a nie tylko o sobie. Mając takie wyzwanie powinna nauczyć się szanowania poglądów innych i sztuki kompromisu. Bez wątpliwości powinna brać na siebie zobowiązania opieki nad innymi. Los chce nauczyć przez wyzwanie 6 człowieka, aby nie starał się podporządkowywać sobie innych. Osoby doświadczające wyzwania 6 mogą mieć skłonności i podatności na stępujące choroby: serce i kręgosłup, u kobiet schorzenia ginekologiczne.

Wyzwanie drugie wtórne: 5
Wyzwanie to, służy człowiekowi w zrozumieniu granic swojej wolności i korzystania z niej tak, aby nie naruszać intymnego terytorium innych – szanować ich i nie ranić otoczenia swoim zachowaniem. Człowiek doświadczany wyzwaniem 5, nie powinien ulegać potrzebom zmysłowym i złudzeniom. Powinien ograniczyć nadmierne ryzyko i nauczyć się adaptować się do zmian nie szukając oparcia używkach. Powinien nauczyć się rozwiązywania problemów, ponieważ w przeciwnym razie mogą one stale do niego wracać. Powinien unikać impulsów otoczenia i chwili, aby wszystko mieć, wszystkiego spróbować, chociaż raz – szczególnie, jeśli ma słabą wolę. Osoba taka powinna także unikać rzeczy wciągających w nałóg (alkohol, narkotyki, hazard) gdyż będzie stale wystawiana na próby przez los. Mając takie wyzwanie można zajść bardzo wysoko, albo upaść bardzo nisko. Los wymusi nauki odpowiedzialności, wywiązywania się z własnych obowiązków, i panowania nad uczuciami. Osoby doświadczające wyzwania 5 mogą mieć skłonności i podatności na stępujące choroby: płuca i narządy rozrodcze, stany depresyjne.

Wyzwanie trzecie główne: 1
Wyzwanie to, służy człowiekowi w odnalezieniu własnej indywidualności, autopoznaniu, odkryciu samego siebie. To wyzwanie będzie jego „doświadczało”, do momentu, aż nie nabierze wewnętrznej siły i nauczy się własnej wartości. Chcąc przerobić to wyzwanie należy podejmować wszelkie działania rozwijające własną niezależność, samostanowienie, rozwijające. W działaniach tych należy rozwijać własną przedsiębiorczość, ograniczając własny egocentryzm i nadmiar ambicji. Wyzwanie to wymusi na człowieku pracę nad własną wola i jej wzmocnieniem. Osoba przerabiająca wyzwanie 1, będzie stawała przed licznymi przeszkodami, które mogą blokować osiągnięcie własnych celów, i może się przeciw temu buntować – bo nie wie, dlaczego los ją tak doświadcza. Nie powinna jednak porzucać własnych marzeń i planów, jedynie, co wskazane jest, aby zweryfikowała je, czy to naprawdę są jej marzenia. Jak już to zrobi, i przystąpi do działania, to nie powinna na siłę starać się wszystkich zadowolić. Osoby doświadczające wyzwania 1 mogą mieć skłonności i podatności na stępujące choroby: głowa, gardło, krtań, nos, uszy, oczy, kręgi szyjne.
Wyzwanie główne pokrywa się z drogą życia i jego przerobienie będzie dodatkowo utrudnione.
Dekoracje

Dekoracje (przez wielu numerologów zwane wierzchołkami lub spełnieniami) należą do kluczowych elementów analizy numerologicznej. Dzielą Drogę Życia człowieka na cztery okresy i opisują istotne zmiany jakie może on napotkać w tym czasie. Każda dekoracja pozytywnie oddziałuje na osobę doświadczającą jej wibracji i może wpływać na dalsze życie tej osoby. Przejście człowieka, pomiędzy kolejnymi dekoracjami, przeważnie jest, przez niego i jego otoczenie, silnie odczuwane. Dekoracje na tyle silnie działają na człowieka, że wpływ ten widać jako element socjologiczny np. potocznie mówi się, że „człowiekowi zmienia się charakter co 7-9 lat” – a to jest nic innego jak wpływ wibracji dekoracji na jednostkę.

Czas trwania pierwszej dekoracji/Klucz Wcielenia od urodzenia do 34 roku życia: 8
Dekoracja o wibracji 8. Spełnienie materialne. Moc realizacji. Opisuje okres, w którym człowiek powinien wziąć życie w swoje ręce, podejmować decyzje i dokonywać trafnych ocen sytuacji. Okres ten sprzyja aktywności, władzy, sukcesom finansowym i szczęściu w biznesie. Okres ten sprzyja również rozwojowi duchowemu. Dzięki zaangażowaniu człowiek może w tym czasie dostać awans, podnieść prestiż życiowy, osiągnąć sukces i dużą władzę. Pasywność może przynieść problemy finansowe, oszustwo w spółce, wypadki i operacje.

Czas trwania drugiej dekoracji od 35 do 43 roku życia: 9
Dekoracja o wibracji 9. Uniwersalizm. Ewolucja. Opisuje okres, w którym człowiek powinien otworzyć się na świat i innych. Jest to czas pracy z własnym egoizmem i brakiem tolerancji dla partnera i innych ludzi. Jest okres powrotu do kraju dla emigrantów. Wibracja ta daje szanse na osiągnięcie porozumienia z partnerem. Aby osiągnąć sukces w tym okresie, człowiek musi bezwzględnie poświęcić się. Brak pracy z własnym „ego” może prowadzić do problemów psychicznych.

Czas trwania trzeciej dekoracji od 44 do 52 roku życia: 8
Dekoracja o wibracji 8. Spełnienie materialne. Moc realizacji. Opisuje okres, w którym człowiek powinien wziąć życie w swoje ręce, podejmować decyzje i dokonywać trafnych ocen sytuacji. Okres ten sprzyja aktywności, władzy, sukcesom finansowym i szczęściu w biznesie. Okres ten sprzyja również rozwojowi duchowemu. Dzięki zaangażowaniu człowiek może w tym czasie dostać awans, podnieść prestiż życiowy, osiągnąć sukces i dużą władzę. Pasywność może przynieść problemy finansowe, oszustwo w spółce, wypadki i operacje.

Czas trwania czwartej dekoracji od 53 roku życia do końca życia: 3
Dekoracja o wibracji 3. Twórczość. Wyrażanie emocji. Opisuje okres, w którym człowiek będzie poszukiwał środków wyrazu swoich emocji dla otoczenia. Należy w tym czasie rozwijać własne zainteresowania, talenty i wyobraźnię. Czas ten bardzo będzie sprzyjał wszelkiej komunikacji. Jeśli człowiek będzie działał, to będzie to łatwy i szczęśliwy okres w jego życiu, przynoszący szczęście i spełnienie. Jeśli nie, to zgromadzona energia ulegnie rozproszeniu, a osoba doświadczy dużych wydatków.

Rok osobisty

Rok Osobisty jest sumą Klucza Wcielenia i Roku Uniwersalnego. Rok Osobisty zalicza się do Cykli Życia, jego wibracja określa atmosferę danego roku – w jakiej będą toczyły się wydarzenia doświadczającej jej osoby.

Wibracja roku osobistego wynosi 8 (17) dla roku kalendarzowego 2016
W roku osobistym 8, człowiek, zbiera to, co posiał w roku pierwszym. Jest to dla niego rok działania. Wymaga od doświadczanej osoby odsunięcia sentymentów i emocji i stanięcia na przeciw faktów. Rok osobisty o numerze 8 daje bardzo dużo możliwości i doświadczenia.

Wibracja roku osobistego wynosi 9 dla roku kalendarzowego 2017
Jest to rok dobry na kończenie wszystkich zaległych spraw i pożegnanie się z tym, co stare. Człowiek zamyka cykl 9 lat i przygotowuje się do zmian i nowych doświadczeń. Okres ten wymaga pracy nad własnym ego.

Liczba Duszy / Liczba Potrzeby Serca / Liczba Intymna (30): 3

Liczba Duszy zwana jest również Liczbą Intymną lub Liczbą Potrzeby Serca. Tworzy plan wewnętrzny człowieka, nie widoczny dla ludzi. Liczbę Duszy określa suma wartości numerycznej wszystkich samogłosek naszego imienia i nazwiska zredukowana do pojedynczej cyfry. W numerologii liczba ta oznaczana jest symbolem trójkąta. Liczba Duszy odkrywa nasze „ja”, naszą wewnętrzną naturę emocjonalną, uczuciową i duchową. Pokazuje, czego człowiek najbardziej w życiu pragnie i w jaki sposób patrzy na świat (jak myśli, czuje, działa). Określa ukryte ambicje, aspiracje, wewnętrzną siłę, ideały i cele, a także sposób, w jaki dusza pragnie się wyrażać. Nikt nie jest w stanie zajrzeć w głąb naszej duszy i odczytać, co naprawdę myślimy lub czujemy. Ukryte pragnienia niektórych ludzi są tak silne, że gotowi są podporządkować wszystko osiągnięciu celów. Inni natomiast nie słuchają głosu duszy i idą przez życie nie realizując swych pragnień. Mówi się, że Liczba Duszy to głos naszego wewnętrznego przewodnictwa i powinniśmy go słuchać, ponieważ nasze serce w ten sposób pragnie wyrazić nasz charakter.
Liczba Duszy 3. Pozytywnie. Człowiek z Liczbą Duszy 3 z łatwością nawiązuje wszelkie kontakty. Kocha towarzystwo, przyjęcia i szuka przyjaciół. Stara się zyskać sympatię otoczenia. Lubi dzieci i zwierzęta domowe. Pragnie wyrażać siebie w mowie, piśmie i na scenie. Jest ekstrawertyczny, ambitny, twórczy, niezależny i nieustraszony. Łatwo przyswaja wiedzę i jest bardzo wszechstronny. Obdarzony jest dużą intuicją i podatnością na inspirację. Ma duże poczucie humoru. Posiada zmysł artystyczny i dobre wyczucie kolorów. Nie lubi żmudnej pracy i rutyny. Po stronie negatywnych zachowań możemy zapisać chwalipięctwo, częste rozpraszanie swoich talentów i podążanie w wielu kierunkach naraz. Człowiek robi wszystko by być zauważonym i popularnym. Nie lubi szczegółów. Aby to zmienić powinien ćwiczyć swoją cierpliwość, tolerancję i koncentrację.

Liczba Osobowości / Liczba Maski / Liczba Urzeczywistnienia (49/13): 4

Liczba Osobowości jest również określana, jako Liczba Urzeczywistnienia, Liczba Maski lub Liczba Realizacji Intymnej. Tworzy plan zewnętrzny człowieka – nasze zewnętrzne „ja”, czyli mówi o tym jak człowiek pokazuje się światu i jak jest postrzegany przez otoczenie, co inni w nas zauważają, co myślą o nas na podstawie odniesionego wrażenia. Liczbę Osobowości określa suma wszystkich spółgłosek naszego imienia (imion) i nazwiska (nazwisk) zredukowana do pojedynczej cyfry. W numerologii liczba ta oznaczana jest symbolem kwadratu. Nasza osobowość jest kompozycją wielu składników. Powinna być drogą, na której wyraża się nasz charakter, uzdolnienia i prawdziwe „ja”. Nie zawsze jednak tak jest, ponieważ osobowość jest tylko maską dla naszego wewnętrznego „ja”, które może być słabe i nieszczere. Na szczęście, jeśli nie jesteśmy zadowoleni z siebie, to możemy zmienić lub poprawić naszą osobowość, zmieniając nasze postawy, działania, myśli, słowa i wygląd. Osądzając drugiego człowieka powinniśmy pamiętać o tym, iż jego osobowość może wprowadzić nas w błąd. Dlatego też, zanim wydamy o nim „werdykt”, powinniśmy zwrócić uwagę na jego wewnętrzne „ja”, czyli Liczbę Duszy. Jeśli Liczba Duszy jest równie silna jak Liczba Osobowości, to mamy do czynienia z człowiekiem godnym uwagi, który może spełnić z „nadwyżką” wszystkie obietnice swojej osobowości. Jeśli jednak osobowość jest silniejsza od duszy, to taki człowiek przy dłuższej znajomości może nas rozczarować i nie spełnić pokładanych w nim nadziei. Wrażenie, jakie na nas wywarł i to, co nas w nim pociągało wyblaknie, a czar pryśnie.
Liczba Osobowości 4 symbolizuje pracę, konstrukcję. Człowiek z Liczbą Osobowości 4 postrzegany jest, jako osoba stała, zrównoważona, zdyscyplinowana, pracowita, godna zaufania, wierna i lojalna. Człowiek ten jest metodyczny, lubi porządek i potrafi go zaprowadzić. Jest praktyczny, konserwatywny i można na nim polegać. W pracy jest bardzo wydajny. Koncentruje się bez najmniejszego trudu. Niezbędne dla niego jest poczucie bezpieczeństwa i stabilna sytuacja. Dba o szczegóły i jest zwyczajny, lecz interesujący. Dobrze wygląda w klasycznych strojach o prostych liniach.

Liczba Mocy : 8

Liczba Mocy. Moc rodzi się dzięki stopniowej umiejętności radzenia sobie z przeciwnościami losu w ciągu całego życia.Korzystanie z mocy jest przywilejem okresu Żniwnego (czyli ostatniego cyklu egzystencji). Każdy człowiek w jakiejś dziedzinie (która jest właśnie określana liczbą mocy) przez całe życie radzi sobie najlepiej, ale robi to nieświadomie. Pod koniec życia uświadamia sobie, że jest to jego najsilniejsza strona osobowości. Dzięki tej sile (określonemu sposobowi działania w świecie) realizuje swój cel i czuje się spełniony.
Liczbę Mocy należy odnieść do tabeli karmicznej. Jeżeli w tabeli brak jest wibracji, która jest Liczbą Mocy, osoba napotyka w ostatnim etapie życia wiele przeszkód, aby wyrazić się z mocą, częściej pojawia się negatywna strona wibracji mocy i odwrotnie im więcej wibracji mocy w tabeli karmicznej, tym więcej będzie możliwości wyrażenia mocy o określonej wibracji w ostatnim – żniwnym – etapie życia.

Analizowana osoba, powinna, porównać swoją Liczbę Mocy z Tabelą Karmiczną i wibracją Liczby Ekspresji i sprawdzić na którym biegunie będzie się przejawiać. Jeżeli jest to biegun negatywny, poprzez własną pracę nad uniezależnieniem się od przywiązań „ego”, porzuceniu utożsamiania się z umysłem i jego zachciankami i częstym przebywaniu w pełnej świadomości Ducha, człowiek może to zmienić. Pracując nad sobą może dostroić się do mocy Boskości w samym sobie i właściwe wpływy numerologiczne przestaną stopniowo zanikać.
Pojawienie się negatywności w życiu jest w pewnym sensie dobrodziejstwem, bo zmusza nas do pracy nad sobą.
Liczba mocy o wibracji 8 opisuje człowieka, który ma zdolność obcowania z przemianą, tworzenia pieniądza.

Liczba Przeznaczenia / Liczba Nazwiska / Liczba Ekspresji (79/16): 7

Liczba ekspresji opisuje najważniejsze cechy charakteru i ujawnia postawę osoby wobec życia. Liczba ta identyfikuje tą stronę osobowości, którą postrzega otaczający nas świat zewnętrzny.
Człowiek o charakterze siódemki to myśliciel, chłonący wiedzę praktycznie z każdego źródła. Intelektualista, dyskretny o refleksyjnym, badawczym umyśle, introwertyczny, dyskretny, stale poszukujący prawdy. Jeśli ma kompleksy to uważa się za autorytet w każdej dziedzinie. Lubi filozofować. Jest bardzo wyczulony na niesprawiedliwość. Nie powinien być mściwy. Nie lubi prac fizycznych zarówno w domu jak i pracy. Często jest bardzo religijny. Unika tłumów i grupowych zabaw, wesel itp. Dla innych wydaje się być chłodny i zdystansowany. Czasami ich potrzeba idealizmu i perfekcjonizmu go gubi. Powinien polegać na własnej intuicji i działać zgodnie z przeczuciami. Dzięki własnej intuicji i analitycznemu rozumowi potrafi wykryć oszustwo i zauważyć sztuczność. Kocha naturę, przyrodę, zwierzęta.

Żywioły: 2
Żywioł wody i naukowy. Osoba z tego żywiołu może przejawiać talenty w zakresie nauki, wiedzy, odkryć. Może mieć naturę naukowaca, analityka lub badacza. Czasami może być kapryśna.
Funkcjonujesz na płaszczyźnie

emocjonalna – 6 litery
mentalna – 5 litery
duchowa – 4 litery
fizyczna – 2 litery

Diagram Shina/ Tabela Karmiczna:

1 – 3
2 – 3
3 – 2
4 – 0
5 – 2
6 – 1
7 – 2
8 – 2
9 – 2

Lekcje karmiczne.: 4
Brak liter o wibracji 4 może oznaczać konieczność pracy w wyznaczonych ramach i brak własnej inwencji.

Liczba maleficzna, obszar: liczba osobowości: 13
Liczba karmiczna 13 związana jest z pracą, metodycznością i cierpliwością. W tarocie reprezentuje ją Żniwiarz. Człowiek, u którego występuje taka wibracja, w poprzednich wcieleniach, lub w swoim wcześniejszym życiu nie dbało pracę i żył kosztem innych, lub z powodu jego niecierpliwości ktoś cierpiał. Wibracja 13 w życiu takiego człowieka będzie powodowała zmiany pracy, będzie kreowała sytuacje, w których nauczy się cierpliwości i pokory w rozwiązywaniu problemów związanych z egzystencją oraz będzie powodowała konieczność przejścia niechcianych zmian w życiu. Dług karmiczny, jaki niesie wibracja 13, można spłacić, poprzez doświadczenie zmian i próby przejścia przez nie tylko własnymi siłami, doświadczając trudności. Jeśli liczba karmiczna 13 występuje w liczbie duszy będzie powodowała przeszkody w osiągnięciu zamierzonego celu. Człowiek z tym długiem karmicznym nawet jeśli ukończy rozpoczęta pracę, nie będzie zadowolony z osiągniętych rezultatów. Jeśli liczba karmiczna 13 występuje w liczbie ekspresji oznacza to, że będzie ograniczała rozwój zawodowy człowieka (awanse), albo będzie powodowała nadmierne skupienie człowieka na jednej rzeczy kosztem innych obszarów np. na pracy przy zaniedbywaniu rodziny. Jeśli liczba karmiczna 13 występuje w liczbie intymnej, drodze życia, liczbie wcielenia, dniu urodzenia, to przez całe życie człowiek będzie doświadczał zmian. Jeśli ich nie zaakceptuje, to będą to zmiany niechciane. Osoba doświadczająca tej lekcji karmicznej będzie marzyła o stabilizacji, której nie doświadczy.

Liczba maleficzna, obszar: liczba nazwiska: 16
Liczba karmiczna 16 związana jest z uczuciami i odpowiedzialnością. W tarocie reprezentuje ją Wieża. Człowiek u którego występuje taka wibracja, w poprzednich wcieleniach, lub w swoim wcześniejszym życiu zlekceważył czyjeś uczucia, opuścił rodzinę, nie wywiązał się ze swoich zobowiązań rodzica lub dziecka (opiekuna dla rodziców, dziadków). Wibracja 16 przyniesie takiej osobie trudności w budowie rodziny i utrzymaniu statusu rodziny, oraz problemy uczuciowe (ze zrozumieniem ze strony partnera). Osoba taka będzie musiała związać się z drugą osobą (potrzebującą osobą), i odpłacić swoją pokorą za swoje uczynki. Jeśli opisane „złe uczynki” miały miejsce w poprzednim życiu, należy zastanowić się jak można i czy można je jeszcze naprawić, np. powiedzieć opuszczonym dzieciom, że się je kocha, że mogą na nas zawsze liczyć, pomóc (bo również mogą doświadczać tej wibracji w swoim życiu); jeśli opuszczone osoby nie żyją, należy pomodlić się za nie. Zdarza się, że ten dług karmiczny dziedziczony jest w rodzinie i przerwać go może ta osoba, która zbuduje poprawny i odpowiedzialny związek partnerski. Jeśli liczba karmiczna 16 występuje w liczbie duszy będzie powodowała przeszkody w znalezieniu partnera, a jeśli już znajdzie to będzie doświadczać w takim związku.Jeśli liczba karmiczna 16 występuje w liczbie ekspresji, może to oznaczać problemy materialne, utratę pozycji społecznej, lub konieczność pracy w późnych latach swojego życia, na skutek trudności egzystencjalnych. Jeśli liczba karmiczna 16 występuje w liczbie intymnej, drodze życia, liczbie wcielenia, dniu urodzenia, to może powodować nadmierną ambicję, zarozumiałość, brak szczerości, które doprowadza do utraty przyjaciół.