Toaleta dla niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne każdego dnia na swojej drodze napotkają mnóstwo trudności, które nie pozwalają im na normalne funkcjonowanie. Do takich trudności zaliczane są różnego rodzaju przeszkody w postaci barier architektonicznych. Ta kwestia tyczy się również toalety, która nie została przystosowana do potrzeb osób z pewnymi dysfunkcjami ruchowymi. Na szczęście istnieją właściwe regulacje, które wskazują jak to zrobić w sposób prawidłowy i jakie wytyczne należy wziąć pod uwagę podczas projektowania toalety dla niepełnosprawnych.

Kiedy należy wygospodarować miejsce na toaletę dla osób niepełnosprawnych?

Udostępnianie toalety dla osób niepełnosprawnych jest konieczne w każdej placówce publicznej. Jest to regulowane odpowiednimi przepisami prawnymi, takimi jak Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakiem powinny być podporządkowane budynki oraz ich usytuowanie. Przepisy prawne precyzyjnie określają, jakie wymogi powinna spełniać toaleta dla niepełnosprawnych, określając nie tylko jej wymiary, ale także specyfikę wyposażenia. W regulacjach można spotkać dokładne dane m.in. konieczności zamontowania uchwytów i poręczy, wysokości, na jakiej powinny być zamontowane umywalki, czy też wymiarów drzwi wyjściowych.

Toaleta dla niepełnosprawnych, która posiada odpowiednie udogodnienia, powinna standardowo znajdować się w takich obiektach jak m.in. urzędy, szkoły, dworce, uczelnie, centra handlowe, lotniska, restauracje, domy opieki, szpitale itp. Pomimo iż nie wszystkie placówki są jeszcze odpowiednio przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, to sytuacja zaczyna się skutecznie zmieniać na lepsze.

Toaleta dla niepełnosprawnych – co warto wiedzieć?

Wizyta w toalecie niejednokrotnie może stanowić dla osób niepełnosprawnych wyzwanie trudniejsze do pokonania niż maraton. Zwłaszcza jeśli chodzi o osoby posiadające pewne ograniczenia ruchowe, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich – takie osoby wpierw muszą pokonać drzwi, a kolejno np. przesiąść się z wózków na toaletę itd. Dlatego tak istotne jest dostosowanie toalety do potrzeb osoby niepełnosprawnej w taki sposób, by mogła ona korzystać z niej samodzielnie i w sposób nieskrępowany.

Bardzo ważne jest, aby toaleta dla niepełnosprawnych została wyposażona w niezbędne wyposażenie i akcesoria, takie jak uchwyty i poręcze dla niepełnosprawnych. Również umywalka i toaleta dla osób niepełnosprawnych powinny być właściwe.