Prawo rodzinne łódź

Zadaniem kuratora sądowego jest realizacja zadań, które mają charakter wychowawczo-resocjalizujący, profilaktyczny, diagnostyczny i kontrolny. Takie zadania kurator wykonuje w ramach realizowania orzeczeń sądu. Kiedy nieletni zostaje objęty nadzorem kuratora? Jakie postępowania poczyna osoba pełniąca nadzór kuratorski względem nieletniego?

Co małoletni musi zrobić, aby zostać objęty nadzorem kuratorskim?

Oprócz sytuacji, w której sąd wskaże nadzór kuratorski jako najbardziej odpowiedni środek wychowawczy dla nieletniego, występują jeszcze inne sytuacje, w których może on zostać objęty nadzorem kuratorskim. Niewiedza na ten temat sprawia, iż coraz więcej osób poszukuje właśnie informacji na ten temat w Internecie. Można to zaobserwować, spoglądając na częstotliwość wyszukiwań w Google takich fraz, jak np. „prawo rodzinne Łódź” lub „warunki otrzymania kuratora Poznań”.

Niejednokrotnie zdarza się, że z różnych przyczyn zostanie zawieszone umieszczenie małoletniego w zakładzie poprawczym. W takiej właśnie sytuacji kurator ma obowiązek monitorować postępowania nieletniego oraz związaną z nim sytuację środowiskową. Innym powodem objęcia nadzorem kuratorskim może być zwolnienie warunkowe z zakładu poprawczego. W takim przypadku kurator powinien stale monitorować postępy w resocjalizacji nieletniego, jak również zgłaszać do sadu wszelkie przejawy demoralizacji. Bywają sytuacje, w których kurator sam występuje z wnioskiem o ponowne umieszczenie w zakładzie poprawczym – zazwyczaj gdy nieletni postąpi w nieodpowiedni sposób (dopuści się jakiegoś zabronionego czynu).

W jaki sposób może postępować kurator względem nieletniego objętego nadzorem?

Kurator jest zarówno swoistym stróżem praworządności nieletniego, jak i młodego dorosłego objętego kuratelą. Może także wspierać go w organizowaniu życia po wyjściu z zakładu poprawczego, jak również uzyskać niezbędną pomoc od organów właściwych, w przypadku gdy z przyczyn niezależnych nie ma pracy, mieszkania, ani pomocy nikogo z rodziny. Kurator dogłębnie wnika w sprawę, ponieważ na każdym etapie prowadzi badania w środowisku małoletniego poprzez dokonywanie wywiadów środowiskowych. Taki środek wychowawczy ma na celu dobro małoletniego objętego nadzorem. Najważniejsze jest, aby taka osoba wyszła na prostą, zerwała kontakty ze środowiskiem, które wywiera na nim negatywny wpływ oraz znalazła sobie w życiu cel, który wesprze go w wyjściu z życiowego zakrętu. Tak więc postępowanie w sprawach nieletnich ma na celu porzucenie niewłaściwego i sprzecznego z prawem stylu życia, jakie dotychczas prowadziła osoba nieletnia.