Choroba CoVID- 19, która jest wywołana wirusem Sars-Cov-2, potocznie zwanym koronawirusem, może mieć przebieg łagodny lub bardzo ciężki. Mówi się, że niektórzy przechodzą chorobę bezobjawowo. Warto dowiedzieć się, jakie czynniki wpływają na nasilenie przebiegu choroby.

Wstępne dane na temat czynników ryzyka ciężkiego przebiegu CoVID- 19.

Ciężki przebieg choroby CoVID-19 dotyczy zwykle osób z chorobami towarzyszącymi. Pierwsze doniesienia wykazywały, że ciężki przebieg choroby dotyczył pacjentów z chorobami serca, nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą. Jednak pierwsze, co zauważono to ścisła korelacja przebiegu choroby związana z wiekiem- ciężki przebieg choroby i ryzyko zgonu jest dużo wyższe u osób starszych- już po 60 roku życia.

Z jednej strony wiek jest wyraźnym czynnikiem, który wpływa na stopień nasilenia objawów choroby, a z drugiej- rzadko się zdarza, że pacjenci po 70 lub 80 roku życia nie cierpią na żadne choroby przewlekłe. Niestety w momencie zakażenia koronawirusem wielochorobowość znacznie obciąża takich pacjentów.

Schorzenia związane z obniżoną odpornością, uszkodzeniami limfocytów, niedoborem przeciwciał oznaczają upośledzenie układu immunologicznego, a to predysponuje do wystąpienia najcięższych objawów choroby CoVID- 19.

Co z chorobami płuc- astmą, POChP lub innymi schorzeniami?

Koronawirus niszczy tkankę płucną, uszkadza pęcherzyki płucne, dlatego CoVID- 19 jest szczególnie groźny dla osób z przewlekłymi chorobami płuc takimi jak: POChP, czy astma. Dotyczy to również osób z pierwotnym uszkodzeniem płuc, do których zaliczają się nałogowi palacze. Według WHO palenie podnosi ryzyko chorób płuc oraz ogranicza ich pojemność. Zwiększa też prawdopodobieństwo wystąpienia chorób serca i chorób nowotworowych, które z kolei narażają na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 i ciężki przebieg choroby COVID-19.

Choć badanie wykazało, że palacze są mniej narażeni na zakażenie koronawirusem, to jeśli już zostaną zakażeni, większe jest prawdopodobieństwo, że chory trafi do szpitala i będzie potrzebował wsparcia respiratora. Obserwacja pacjentów hospitalizowanych z powodu CoVID- 19, wyraźnie wykazała, że jeśli palacz zostanie zakażony, z większym prawdopodobieństwem przejdzie tę chorobę ciężej niż niepalący. Dlatego badacze i lekarze zalecają rzucenie palenia.

Tabletki na rzucenie palenia oraz mocne postanowienie to klucz do sukcesu.

Trzeba podkreślić, że związki choroby COVID-19 z nikotyną i paleniem papierosów są wciąż bardzo słabo poznane, a naukowcy poruszają się wśród przypuszczeń i hipotez. Nawet, jeśli jednak okaże się, że nikotyna rzeczywiście „blokuje” koronawirusa lub w inny sposób zmniejsza ryzyko zakażenia, nie oznacza to, że palenie papierosów chroni nas przed zachorowaniem. Dlatego warto sięgnąć po tabletki na rzucenie palenia i pozbyć się nałogu, który predysponuje do powstawania POChP, chorób serca i powikłań z nimi związanych. Samo palenie papierosów może nie predysponować do zakażenia, ale choroby wywołane przez palenie już tak. Silna wola, tabletki na rzucenie palenia oraz wypełnianie czasu np. aktywnością fizyczną, są w stanie pokonać nałóg.